Privacy verklaring (gegevensbescherming)

Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houden ons aan de regels van wettelijke vereisten, in het bijzonder de wetgeving inzake gegevensbescherming. De termen die in deze verklaring worden gebruikt, moeten worden opgevat als genderneutraal en omvatten de vrouwelijke en mannelijke vorm.

Inhoudsopgave:
1.Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
2.Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt
3.Gegevensoverdracht / gegevensoverdracht data
4.Uw rechten
5.Cookies
6.Verdere functies en aanbiedingen op onze website / integratie van diensten en inhoud van derden (plug-in providers)
7.Nieuwsbrief
8.Gebruik van Google Analytics
9.Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens
10.Encryptie
11.Overige vragen
 

Hoe gaan we om met je privacy?

Wij verheugen ons op je bezoek aan onze website. We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en houden ons aan de regels van wettelijke vereisten, in het bijzonder de wetgeving inzake gegevensbescherming. De termen die in deze verklaring worden gebruikt zijn bedoeld als genderneutraal en omvatten zowel de vrouwelijke als mannelijke aanspreek vorm.

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op een persoon betrekking kunnen hebben, bijvoorbeeld je naam,  adres of  e-mailadres.

1.2. Verantwoordelijk is, volgens artikel  4, lid 7 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Key Health
Molendijk 61 C
3295 LD ’s-Gravendeel

Alle informatie over Key Health vind je op onze contact pagina.

1.3. Om contact op te nemen, kun je een e-mail sturen of het contactformulier op de website gebruiken. Het is noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te geven om het verzoek te kunnen beantwoorden. Eventueel kan een e-mailadres gebruikt worden waaruit geen conclusies over een persoon kan worden getrokken. Als we een e-mail of een bericht via het contactformulier ontvangen, dan bewaren wij de hierin verstrekte gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, eventueel naam, geboortedatum (alleen bij afspraken voor een consult in de praktijk) en telefoonnummer) om vragen te kunnen beantwoorden of een afspraak in te plannen. Als opslag niet langer nodig is, zullen we de verzamelde persoonlijke gegevens verwijderen. Als er een wettelijke bewaarplicht is, zullen we de verwerking hierop aanpassen.

1.4. We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via e-mail beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is hier niet mogelijk. Wij raden  daarom aan om gezondheid gerelateerde gegevens niet per e-mail te versturen.

1.5. Voor afzonderlijke functies van deze website hebben wij de medewerking van externe dienstverleners nodig. In het verdere verloop van deze verklaring informeren we je verder over de respectieve processen.

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens bij het bezoek aan onze website

2.1. Bij bezoek aan deze website voor informatieve doeleinden; d.w.z. alleen kijken – verzamelen wij de persoonlijke gegevens die je browser automatisch naar de server van onze website verzendt tijdens het bezoek. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van het verzoek of de toegang,
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina),
 • Naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode,
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval,
 • Website van waaruit het verzoek of de toegang wordt gedaan (verwijzende URL),
 • de gebruikte browser,
 • Besturingssysteem van de computer en zijn interface, evenals de naam van de toegangsprovider,
 • Taal en versie van de browsersoftware.

2.2. Wij verwerken de genoemde gegevens om onze website te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. In het bijzonder om een ​​vlotte verbinding tot stand te brengen en een comfortabel gebruik van de website te garanderen, evenals voor een evaluatie van de systeembeveiliging of systeemstabiliteit en voor andere administratieve doeleinden.

2.3. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f – AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

3. Gegevensoverdracht

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden in de volgende gevallen:

3.1. na uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel  6, lid 1, letter a – AVG,

3.2. als de overdracht noodzakelijk is, volgens artikel  6, lid 1

3.3. als er een wettelijke verplichting is voor de doorgifte volgens artikel 6 lid 1, letter c – AVG,

3.4. in overeenstemming met artikel  6 lid 1, letter b – AVG, voor de verwerking van contractuele relaties met de klant, voor zover dit wettelijk is toegestaan ​​en vereist.

 

4. Rechten

De rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

4.1. Recht op informatie: in overeenstemming met artikel 15 de AVG kan je informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt.

4.2. Recht op correctie: in overeenstemming met artikel 16 van de AVG  onmiddellijk verzoeken om de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens of de aanvulling van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

4.3. Recht op verwijdering: in overeenstemming met artikel 17 AVG is het mogelijk om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

4.4. Recht op beperking van de verwerking: in overeenstemming met artikel 18 AVG kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

4.5. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG kan de toestemming die aan ons gegeven is, op elk moment ingetrokken worden.

4.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in overeenstemming met artikel 20 AVG kan je verzoeken om de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen, om over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke persoon.

4.7. In overeenstemming met artikel 77 AVG heb je ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons.

5. Cookies

5.1. Onze cookies (functionele en analytische) geven ons geen directe kennis van je identiteit. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar je apparaat/ computer verzenden. Naast de in punt 2 genoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website zogenaamde cookies op je apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) opgeslagen. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die je gebruikt; Cookies voorzien de plaats waar de cookie wordt geplaatst van bepaalde informatie. Cookies worden door ons gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

5.2. Onze website gebruikt zoals hierboven vermeld alleen sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan de sessie kunnen worden toegewezen. Sessiecookies kunnen worden gebruikt om te herkennen dat je onze website en/of afzonderlijke pagina’s van onze website al hebt bezocht. De sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer je onze website verlaat of browser sluit. Je kunt de cookies ook op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

5.3. Onze website is ook zonder cookies te bezoeken. Configureer de browserinstellingen in dit geval zo dat cookies niet worden geaccepteerd. Het is mogelijk dat hierdoor niet alle functies van onze website te gebruiken zijn (vnl. de YouTube video’s, zie verderop).

5.4. De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f – AVG.

5.5. Onder punt 6 van deze verklaring informeren wij je verder over cookies die zijn ingesteld door geïntegreerde diensten (bijv. YouTube).

6. Verdere functies en aanbiedingen op onze website / integratie van diensten en inhoud van derden (plug-in providers)

Naast het puur informatieve (kijk)gebruik van onze website, bieden wij diensten aan waar actief gebruik van gemaakt kan worden. Hiervoor moet je meestal aanvullende persoonsgegevens verstrekken; deze worden gebruikt om de betreffende dienst te leveren.

6.1.1. Integratie van YouTube-video’s (een dienst van Google Inc)

6.1.1. We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in de website. De op YouTube.com opgeslagen video’s kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze dienst gebruikt cookies om informatie over bezoekers van de website te verzamelen. De cookies worden bij het oproepen van de pagina al in de browser van de gebruiker opgeslagen. Er wordt verbinding gemaakt met het Google Double Click-netwerk. Het opslaan van cookies kan voorkomen worden door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Om dit te doen, moet je in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” of een overeenkomstige formulering selecteren. In dit geval kan de betreffende video mogelijk niet worden afgespeeld.

6.1.2. Alle video’s zijn door ons geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”. Wanneer deze modus is geactiveerd, wordt informatie alleen opgeslagen als je de geïntegreerde video afspeelt door er actief op te klikken. Bij het afspelen van de video’s wordt verdere gegevensverwerking geactiveerd. De gegevens vermeld in punt 2 zullen worden verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

6.1.3. Wanneer je de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat de betreffende sub-pagina van onze website is bezocht. Daarnaast worden de gegevens vermeld onder punt 2 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt ook als je geen YouTube/Google-gebruikersaccount hebt of daar niet bent ingelogd.

Als je bent ingelogd op je Google- of YouTube-account, worden de gegevens toegewezen aan dit Google-account. Als je de toewijzing aan je profiel op YouTube niet wilt, moet je uitloggen bij je account voordat je de video afspeelt.

6.1.4. YouTube slaat je gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek, statistische analyse en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

6.1.5. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Neem hiervoor contact op met YouTube.

6.1.6. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube staan in hun gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt je ook meer informatie over consumenten rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl  . Google verwerkt persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

6.2 Integratie van Google Maps

6.2.1. Wij gebruiken Google Maps op onze website. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op onze website tonen; Hierdoor kan je comfortabel gebruik maken van de kaartfuncties van Google Maps. Wanneer je deze kaarten gebruikt verzamelt, verwerkt en gebruikt Google gegevens over dit gebruik van de kaartfuncties.

6.2.2. Google ontvangt de informatie dat je de betreffende sub pagina hebt bezocht. Daarnaast worden de gegevens vermeld onder punt 2 van deze verklaring doorgegeven. Dit gebeurt zowel wanneer je bent ingelogd op een Google-gebruikersaccount als wanneer er geen gebruikersaccount is of je daar bent uitgelogd.

6.2.3 Als je bent ingelogd op een Google-account, worden de gegevens direct aan dit account toegewezen. Als je dit niet wilt, moet je je afmelden bij je Google-account voordat je gebruik maakt van de Google Maps functies.

6.2.4. Google slaat gegevens op als het gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek, statistische doeleinden en/of de op behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over persoonlijke activiteiten op onze website.

6.2.5. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; neem contact op met Google om dit uit te oefenen.

6.2.6. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google vindt je in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieder. Daar vindt je ook meer informatie over je rechten op dit gebied en instellingsopties om je privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl  . Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


7. Nieuwsbrief

7.1. Als je de gratis nieuwsbrief op onze website wilt ontvangen, kan je hiervoor eenmalig registreren met je e-mailadres. Wanneer je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 lid a – AVG, zullen wij dit e-mailadres gebruiken om onze nieuwsbrief te sturen.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief beschrijven we de inhoud ervan. Als er reclame wordt gemaakt voor goederen en diensten, vermelden we deze in de toestemmingsverklaring. Deze informatie is bepalend voor toestemming. In onze nieuwsbrief geven we ook informatie over de volgende onderwerpen: diensten, aanbiedingen, promoties, nieuws en informatie over het bedrijf.

7.2. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Na je aanmelding ontvang je een e-mail. In deze bevestigingsmail wordt je gevraagd te bevestigen dat je de nieuwsbrief op het opgegeven email adres wilt ontvangen. Deze procedure dient om onbedoelde registraties of ongewenste registraties door onbevoegden te voorkomen. Als de registratie niet binnen 24 uur bevestigt wordt, worden de gegevens geblokkeerd en na een maand verwijderd. Daarnaast slaan we de gebruikte IP-adressen en de tijden van aanmelding en bevestiging op. Dit dient om uw registratie te bewijzen en om eventueel misbruik van persoonsgegevens op te helderen.

7.3. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is een e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig. Je kunt bijvoorbeeld een naam invullen die wij gebruiken om je persoonlijk aan te spreken. Na bevestiging slaan wij het e-mailadres op om de nieuwsbrief te kunnen sturen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG.

7.4. Toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment ingetrokken worden, net zoals het afmelden voor de nieuwsbrief altijd kan. Herroeping kan je aangeven door te klikken op de uitschrijf link in elke nieuwsbrief-e-mail, of in een aparte e-mail naar info@keyhealth.nl

 

8. Gebruik van Google Analytics

8.1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op je apparaat/computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt je IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

8.2. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

8.3 Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen je er echter op wijzen dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig te gebruiken zijn. Je kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op gebruik van de website (inclusief  IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link. Download en installeer het vanaf : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

8.4. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat persoonlijke verwijzingen uitgesloten kunnen worden. Indien de over u verzamelde gegevens aan een persoon kunnen worden gekoppeld, wordt dit direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

8.5. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen wij gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

8.6. Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436-1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,  zoals evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

9. Gebruik van Google Adwords conversietracking

We gebruiken het online advertentieprogramma “Google AdWords” en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als je op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op je computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie.

Als je bepaalde internetpagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat er op geen enkele manier cookies kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Hier vinden klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als je niet wilt deelnemen aan tracking, kan je bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie en het privacy beleid van Google op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

 1. Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van gegevens

10.1. Als wij persoonlijke gegevens verwerken op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, punt f AVG, kan je bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG. Gelieve ons in dat geval op de hoogte te stellen van de redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op basis waarvan we je persoonsgegevens niet mogen verwerken. Na onderzoek van het bezwaar zullen wij de gegevensverwerking staken, aanpassen of doorgaan met de verwerking. In het laatste geval zullen we onze dwingende redenen die bescherming verdienen aan je uitleggen.

10.2. Ten allen tijd kan, zonder opgaaf van redenen bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens voor reclame- en/of gegevensanalysedoeleinden. Wij geven hierbij invulling aan je recht van bezwaar; het is niet nodig om hiervoor redenen op te geven.

10.3. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw  gegevens, kan je deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

10.4. Om je recht op herroeping of bezwaar uit te oefenen, stuurt een e-mail naar het volgende adres: info@keyhealth.nl

 

11. Encryptie

We gebruiken SSL-codering op onze website om gegevens te beveiligen. We vernieuwen regelmatig certificaten voor het gebruik van SSL-encryptie. Of een pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, kan je zien aan het gesloten sleutel-/slotsymbool in de statusbalk van je browser.

12. Overige vragen

Heeft ons privacy beleid een van je vragen niet beantwoordt? Wilt je meer informatie over een punt? Laat het ons dan weten. We verstrekken te allen tijde graag meer informatie. Voor alle vragen over gegevensbescherming kan je contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@keyhealth.nl

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is voor het laatst bijgewerkt in juli 2021.